Site Kuralları

Lütfen Aşağıdaki Kurallara Uyunuz

Site içerisinde 20 km hız sınırlanmasına uyulması esastır. Site içi yollarda ve otoparkta, araç kullanımı sırasında azami dikkat sarf edilmelidir.

Site içerisinde kesinlikle ehliyetsiz araç kullanılamaz.

Sokakta 15 dakikadan uzun süre araç park etmek kesinlikle yasaktır. Servis amaçlı siteye giren araçların malzeme indirme ya da yükleme yaptıktan sonra araçlarını site dışında çıkarmaları gerekmektedir.

Sakinlerinin araçlarını park düzenine uygun şekilde kendilerine ayrılmış olan yerlere park etmeleri.

Misafir araçların site otoparkına girmemeleri,

Her türlü çöp, kül, vs. çöp kutularına atılması yasaktır

Otoparklarda araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas temizliklerinin yapılmaması.

Çocukların blok otoparkında oyun veya başka amaçla girmelerinin, olası kazalara karşı tedbir olarak engellenmesi.

Otopark içindeki araçlarda kıymetli eşyaların bırakılmaması,

Otopark içine şahsi eşyaların bırakılmamsı

Otoparklarda park yeri olmayan yerlere araç park edilmemesi,

Sitedeki düzen ve görünümün bozulmaması esastır. Bu amaçla, konutlarda orijinal dış görünümü bozacak hiçbir ekleme ve değişiklik yapılamaz. Bu konudaki öneriler ancak Site Yönetim Kurulununve/veya Site Kat MalikleriKurulunun yetkisindedir. Ortaklaşa alınan kararı her konut sahibi eksiksiz olarak uygulamak zorundadır.

Evlerin dış boya renkleri hiçbir şekilde değiştirilemez.

Site bütünlüğünün ve görüntüsünün bozulmaması açısından konutların dış boyalarının belirli periyotlarla yenilenmesi hususunda Site Yönetim Kurulununve/veya Site Kat MalikleriKurulunun kararı esastır. Hiçbir bahçe ve daire balkon demirlerini başka bir renge boyatamaz ve şeklini değiştiremez.

Yapılacak tüm inşaat ve tadilat, tamirat çalışmaları için öncelikle Site Yönetimi’nin bilgilendirilmesive yönetim planında belirlenen esaslara uyulmasıgerekmektedir. Site Yönetiminin alması gereken güvenlik önlemleri ihtimali nedeniyle bu prosedüre hassasiyet gösterilmelidir.

Daire içinde yapılacak onarım işleri hakkında önceden site müdürlüğüne bilgi verilmesi

Daire içi onarım işlerinin kısa sürede bitirilmesi ve çevreyi rahatsız etmemesine dikkat edilmesi, onarım sırasında oluşan inşaat atıklarının, daire içinde onarımın tamamlanmasından sonra çevreyi kirletmeyecek şekilde site dışına tahliyesinin yapılması

Sitede acil bir durum olmadıkça 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında dış mekânlarda onarım işleri yapılmaz, usta çalıştırılmaz.

Klima dış ünitesi ön balkonlarda ve dış alanlarda görüntüyü bozacak şekilde konulmamalıdır.

Sakinlerimizin balkonlarına koyacakları tente yönetimin belirlediği şekil ve renkte olması

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yeşil alanlar ve tesisler ortaktır. Konut sahiplerince ortak alanlara hiçbir şekilde sınır konulamaz ve ayrım yapılamaz.

Site içerisindeki ortak kullanıma açık alanların (yeşil alanlar, sosyal tesisler, spor tesisleri, havuz, yollar vb) temiz tutulması ve korunması, bu konuda gerektiğinde çocuklarımızın ve misafirlerimizin uygun şekilde uyarılması ve bilgilendirilmesi ortak hayatın bir parçası olarak görülmelidir.

Ortak kullanma açık alanlarda meydana gelecek zayiat ve hasarın tazmini, ilgili kişilerden talep edilecektir.

Site Yönetimi ve site sakinlerinin ziyaretçilerinin, ilgili kişinin teyidi alınmadan site içine girişine müsaade edilmez. Bu nedenle her evde çalışır durumda dâhili telefonun olması gerekir.

Blok balkonlardan masa örtüsü, çarşaf, halı vb. silkelenmesi yasaktır.

Kurutma, havalandırma vb. amaçlarla, dış görünümü bozacak tarzda çamaşır vb eşya, balkon demir ve duvarlarına asılamaz, camdan sarkıtılamaz.

Blok ortak alanlarında, kapı önlerinde ayakkabı, terlik vb., giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde bisiklet vb. eşyalar hiçbir suretle bırakılamaz.

Bina içinde koridorlarda ve Asansörlerde sigara içilmesi sakıncalı ve yasaktır.

Daire satın alan veya kiracı olarak siteye taşınan daire sakinlerinin bilgi almak için site müdürlüğüne müracaat etmesi

Konutların kiraya verilmesi halinde, Site Yönetimi’ne karşı tüm sorumluluklar konut sahibine ait olacaktır.

Site içerisinde her çeşit ateşli ya da ateşsiz silah kullanımı ve atımı kesinlikle yasaktır.

Site dâhilinde broşür dağıtımı vb yayımlar, Site Yönetiminin onayına tabidir, bu talepler önce Yönetim Ofisi’ne yapılmalıdır.

Aidatların belirlenen zamanda ödenmesi esastır. Zamanında ödenmeyen aidatlar için, kanuni gecikme faizi uygulanır. Site Yönetimi tarafından icra takibi uygulanması yolu açıktır.

Site personelinin görev tanımları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Site sakinleri, sitede görevli personeli, görevleri başında iken özel amaçlar için kullanamazlar, talimat veremezler, istek ve önerilerin doğrudan Site Müdürü’ne yapılması esastır. Özel talepler karşılanmayacaktır.

Site personeli site müdürü tarafından her hafta planlanan işlerin takibi ve yapılmasından sorumludur.

Site personelinin görevlerine müdahale edilmeyerek şikâyetlerin site müdürlüğüne bildirilmesi

Site personeli acil konularda kat maliklerine (elektrik, su, telefon gibi) konularda teknik servis vermektedir. Teknik servis için site yönetiminden saat ve sıra alınması gereklidir. Servis de kullanılan malzemelerde ayrıca ücretlendirilir. Talep edilen işin süresi belirli değildir, talep edilen iş bittiğinde başka bir iş verilemez ya da ayrıca müdüre bilgi vermek gerekir.

Teknik personel dışındaki Site personeli mesai saatleri içinde özel bahçelerde ve ev içlerinde çalıştırılamaz. Ancak bu saatler dışında site müdürünün bilgisi dâhilinde çalışabilir.

Havuz, ve diğer benzeri sosyal tesisler ve özel alanlarda, kurallara uygun hareket edilmesi ve tesislerin demirbaşlarının korunması esastır.

Yönetim Kurulunun farklı bir kararı olmadığı takdirde Havuz 15 Haziran- 15 Eylüls tarihleri arası Pazartesi hariç diğer günler arası açıktır.

Havuz çevresinde bisiklete binilmemesi, paten kayılmaması, şişme bot ve deniz yatağı kullanılmaması.

Havuza duş alınmadan girilmemesi,

Havuz çevresindeki masa, sandalye, şezlong ve şemsiyelerin usulüne uygun kullanılması, havlu vs. şeylerle rezervasyon yapılmaması, oturma ve güneşlenme amacı dışında kullanılmaması, yoğunluğun fazla olduğu tatil günlerinde, uzun süreli havuzdan ayrılmalarda şezlong ve sandalye üzerlerine havlu bırakılmaması.

Özellikle yoğunluğun fazla olduğu tatil günlerinde çocukların havuz kenarlarındaki şezlongların kullanımında büyüklere öncelik tanımaları,

Yardımcı hizmetlilerin ve çalışanların havuzu kullanmamaları,

Sigara, kağıt mendil, plastik bardak vs. gibi çöplerin çöp kutularına atılması, havuz ve çevresinin kirletilmemesi,

Havuz çevresine kırılabilir eşya (cam gibi) getirilmemesi,

Havuz çevresinde kesinlikle kedi, köpek gibi evcil hayvanların dolaştırılmaması,

0-6 yaş gurubu ile yüzme bilmeyen çocukların ebeveynlerinin gözetimi olmaksızın havuz çevresinde bulunmamaları,

Küçük çocuklara ebeveynlerince havuz hijyen kurallarının öğretilmesi,

Bebeklerin havuza bez mayo olmadan sokulmaması,

Bahçe kullanımında özellikle bu alana bakan site sakinlerimizin aşırı gürültü yapmamaya özen gösterilmelidir.

Evcil hayvanlar, site içerisinde tasma takılarak gezdirilebilir. Yeşil alanlara olası verilen hasarların tazmininde evcil hayvan sahibi sorumludur.

Site içinde tasma ile dolaştırılan evcil hayvanların dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır. Havuz bölümüne evcil hayvan sokulması kesinlikle yasaktır.

Sokak hayvanlarının site içerisinde kat malikleri tarafından serbest dolaşır halde beslenmesi ve barındırmaları kesinlikle yasaktır.

Evcil hayvanlar sadece site içi yollarda gezdirilecektir. Sosyal tesisler, havuz alanı ve çocuk bahçesi alanında hayvanlar gezdirilemez.

Gezdirmek amacıyla yetkilendirilen kişi evcil hayvana sahip çıkamayacak, olası problemlerde müdahale edemeyecek hayvanı kontrol edemeyecek kişi ya da çocuklar olamaz.

Evcil hayvanlar, kat maliki, sahibi, bakıcısı veya yetkilendirilen kişi ile ortak alanda tasma ve kontrol kayışı ile kontrollü araçlar kullanılarak dolaştırılacaktır.

Evcil hayvan besleyen tüm kat malikleri hayvanlarıyla ilgili kimlik, cip numarası ve sağlık muayene belgelerinin bir kopyasını site yönetimine vermekle sorumludur.

Hayvanları Koruma Kanunu No.5199 Madde 14, l bendi uyarınca “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesi yasaktır’’

Evcil hayvanlara kat maliklerinin zarar vermesi durumunda zarar veren kat maliki evcil hayvan sahibine sorumlu olacaktır.

Evcil olmayan hayvanların kat maliklerine site çevresinde verecekleri herhangi bir zarardan ilgili kat malikleri veya çocuklara zarar verir ise veliler sorumlu olacaktır.

Bu kanuna ek olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca yayınlanan Uygulama yönetmeliği Madde 10 da ki ‘Hayvan sahiplerinin görev ve sorumluluklarına tam olarak uyumu esastır.